Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100034 Library:60111 in /srv/www/meteoservis.cz/public/wwwroot/www/spojenisdb.php on line 9 Meteoservis
Na úvodní stranu
O FIRM?M??C SYSTMYSRKOM?RY ?LUNKOVSRKOM?RY VHOVSLUNE?N DETEKTORDETEKTOR SREKOVLH?EN LISTUP?SLUENSTVREFERENCEKONTAKTYMETEOSERVER

ADRESA SDLA :

 

METEOSERVIS v.o.s.
Smetanova 902 / II
389 01 Vod?any


e-mail: info@meteoservis.cz

 

+420 383 382 637

Profil firmy


 

20 let Meteoservisu

 

Obchodn spole?nost METEOSERVIS v.o.s. se zabv vvojem, vrobou a mont automatickch m??cch systm? pro meteorologii. Vznikla vroce 1994, ale ji od osmdestch let se spole?nci firmy uvedenou problematikou zabvali a to voblasti vyuit automatickch meteorologickch stanic pro ?zen ochrany rostlin vzem?d?lstv. Vrobky spole?nosti jsou pouiteln v ?ad? aplikac pro:

 • nrodn meteorologickou slubu
 • vzkumn stavy a koly
 • silni?n a leteckou dopravu
 • zem?d?lstv a lesnictv
 • vodn hospod?stv
 • vojenstv
 • stavebnictv a energetiku
 • sledovn ivotnho prost?ed
 • informa?n obecn a jin centra
 • sport a rekreaci
 • a dal obory lidsk ?innosti

Systmy jsou dodvny pro r?zn aplikace. Od monitorovacch pro klasickou meteorologii nebo vzkum, p?es ?zen vytp?n, klimatizaci apod. a k varovnm protipovod?ovm nebo silni?nm systm?m. Systmy mohou bt zcela autonomn nebo s p?ipojenm na jin ?dc a sb?rn systm.

Spole?nost METEOSERVIS v.o.s. vyuv ve svch m??cch systmech snma?? vlastn vroby nebo jinch vrobc?, p?padn? m?e p?ipojit i vybran snma?e zcela podle p?n zkaznka. Mezi b?n? m??en meteorologick prvky v dodvanch systmech pat?:

 • teplota vzduchu, p?dy , vody
 • relativn vlhkost vzduchu
 • tlak vzduchu
 • parametry rychlosti a sm?ru v?tru
 • globln slune?n z?en
 • p?m slune?n z?en
 • srky
 • dohlednost
 • vpar
 • a ?ada dalch ...

Vrobky firmy METEOSERVIS v.o.s vyhovuj doporu?enm Sv?tov meteorologick organizace (WMO) a vybran systmy maj atest ?eskho hydrometeorologickho stavu.

V roce 1995 se stala spole?nost METEOSERVIS v.o.s. vt?zem ve?ejn obchodn sout?e na modernizaci st? klimatologickch stanic ?eskho hydrometeorologickho stavu a po ov??ovacm provozu provd spole?nost METEOSERVIS od konce roku 1996 instalaci svch systm? vklimatologick sti ?HM. Pro stejnho zkaznka realizuje nyn spole?nost METEOSERVIS v.o.s. i s? automatickch srkom?r? sGPRS p?enosem nam??ench dat. Grafickou podobu vsledk? m??en naleznete na zde

Mezi dalmi zkaznky je ?ada vzkumnch organizac, kol, ale i soukromch subjekt?. Pat? sem p?edevm:

 • stav fyziky atmosfry AV ?R
 • stav hydrodynamiky AV ?R
 • stav jadrnho vzkumu?e
 • VO Holovousy
 • VOZ Pr?honice
 • VRV Ruzyn?
 • JU ?esk Bud?jovice
 • VUT Brno
 • KRNAP
 • Immunotech a.s. Praha
 • VV Praha
 • VMOP Praha
 • Testcom Praha
 • ?Z Praha - Suchdol
 • VB Ostrava
 • Chmela?stv atec
 • Barum Continental Otrokovice
 • ENKI T?ebo?
 • a dal ...

Do dnenho dne je na zem ?R vprovozu okolo 170 v?tch automatickch m??cch systm? firmy METEOSERVIS v.o.s. (vce jak deset p?ipojench snma??). Pat?il mezi n? i zcela uniktn m??c systm - plovouc vparom?r.

Na vechna sv za?zen zaji?uje firma METEOSERVIS kompletn servis.

Krom? celch m??cch systm? se spole?nost METEOSERVIS zam??uje i na vvoj novch vlastnch snma??. Jedn se p?edevm o ucelenou ?adu srkom?r? s p?eklp?cm ?lunkem a s aperturou 500 a 200 cm2 a po srkom?r na vhovm principu. Dalm sp?nm vrobkem je detektor slune?nho svitu SD5 resp. nov?j SD6 (vce o t?chto vrobcch - viz nsledujc Reference).

 

 

 

 

Copyright (C) 2008 Meteoservis